Η δημοτική παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκαιας – Ρέντη απευθύνει ερώτημα και αίτημα στη Δημοτική Αρχή Νίκαιας - Ρέντη για τη διαδικτυακή πύλη

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη της Νίκαιας το portal αλλάζει, θα θέλαμε να μάθουμε τι αλλαγές προγραμματίζονται όπως και πότε θα αποκατασταθεί η πρόσβαση στο αρχείο προ την 1/1/201, δηλαδή στις ανακοινώσεις, μελέτες, σχέδια, προσκλήσεις πολιτιστικού, αθλητικού κ.λ.π. περιεχομένου, τα δημοσιεύματα κάθε είδους, όπως για τα οικονομικά του Δήμου, την αντι-ιμπεριαλιστική του δράση κ.α., περίπου 2 ετών.

 

Για την ιστορία αναφέρεται πως έχουν καταβληθεί οι μισθοδοσίες για τη δημοσίευση του υλικού και πως για την κυβερνητική πύλη διεξήχθη διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το Δήμο στις 4-12-2007. Η σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», μέτρο 2.2. «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη» και υπογράφηκε στις 15-5-2008 - η πύλη έγινε ενεργή από 11/2/2009. Ο Δήμος Νίκαιας υπέβαλλε επιπλέον το 2009 τεχνικό δελτίο και αίτηση χρηματοδότησης ύψους περίπου 700.000 ευρώ σε πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. της «Ψηφιακής Σύγκλισης» (ΑΠ. Δήμου Νίκαιας 56248/23-10-09 και Α.Π. παραλαβής της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 16254/26-10-2009) για την ψηφιοποίηση και διάθεση στο κοινό του αρχείου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την ίδρυση του Δήμου Νίκαιας καθώς και του αρχείου των εφημερίδων και περιοδικών που τηρούνται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

 

Ενώ ο Δήμος έχει κινηθεί με αυτό τον τρόπο σήμερα δεν είναι διαθέσιμο το υφιστάμενο υλικό κάθε είδους σε πολίτες, υπηρεσίες και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο χωρίς να δίνονται επαρκείς εξηγήσεις και να παρουσιάζεται χρονική πρόβλεψη για την αποκατάσταση.   

 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

 

  Νίκαια - Ρέντης  7/2/2011

 

                                       

 

Υποβλήθηκε στο Δήμο Νίκαιας – Ρέντη στις 10/2/2011 και έλαβε το Α.Π. 8258/10-2-2011.