Προσφυγή της Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ στην οδό Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 343»

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ Κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσφυγή

Του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ δημοτικού συμβούλου επικεφαλή   ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

Της υπ αριθμ 33/2018 απόφασης Επιτροπής ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ –ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

ΡΕΝΤΗ με θέμα «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ στην οδό Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 343»

Νίκαια 26 Απριλίου 2018

         Προσφεύγουμε ενώπιον σας και ζητάμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Δήμου ΝΙΚΑΙΑΣ –ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους

1.ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Η διαφωνία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μετατόπισης περιπτέρου εκφράστηκε μαζί με άλλες παρατηρήσεις στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νίκαιας-Ρέντη, την 5η ταχτική της 3 Απρίλη 2018 κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ’’έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής’’. Υπήρξε –η χωρίς δέσμευση- δήλωση της διοίκησης ότι η συγκεκριμένη προσφυγή θα εξετασθεί. Ενώ απάντηση ως τώρα δεν μας έχει δοθεί, η διοίκηση προχώρησε τη διαδικασία αδειοδότησης του ως άνω περιπτέρου στην τελευταία συνεδρίαση την 6η της επιτροπής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ την 23 Απρίλη 2018 και συγκεκριμένα στο 20ο θέμα «επανέρχεται το θέμα για ανανέωση ή μη άδειας στη δικαιούχο περιπτέρου κα ΓΕΡΑΓΩΤΗ ΜΑΡΙΑ στην οδό Γρ. Λαμπράκη 343». Προσφεύγουμε και κατά αυτής της απόφασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.

2.ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΝΤΩΝ

Το ΣτΕ με τις αποφάσεις 818/2010, 60/2010, 2081/2010, 2242/2008, 350/2006, 3787/2001, 3068/2001, 3362/2000, έκρινε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν συμφέρον προσωπικό άμεσο και ενεστώς έννομο για την άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων που θεωρούν ότι βλάπτουν το σύνολο των Δημοτών.

3.ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α   Σύμφωνα με τον ν4257/2014, προβλέπεται ΡΗΤΑ η διαδικασία κλήρωσης ή δημοπρασίας, (κλήρωση για τις άδειες περιπτέρου για ΑΜΕΑ, παθόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών κλπ για το 30/100 των θέσεων και δημοπρασία για τις υπόλοιπες). Οι θέσεις ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Πουθενά δεν προβλέπεται ότι ο αιτών επιλέγει μόνος του την θέση που προτίθεται να μεταφερθεί και ο Δήμος να καλείται εκ των υστέρων να ελέγξει αν ο χώρος έχει τις προδιαγραφές.    

Στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη θέση δεν περιλαμβάνεται στις θέσεις που είχαν προκαθοριστεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Νίκαιας-Ρέντη.

Επομένως δεν ειδοποιήθηκαν με νόμιμο τρόπο τυχόν άλλοι ενδιαφερόμενοι , δεν ελέγχθηκε η ποσόστωση και δεν έγινε κλήρωση ή δημοπρασία.

Β .Ερωτηματικό αποτελεί αν είναι σύννομη η μεταφορά αδειών περιπτέρου που δίνονται από μια Δημοτική κοινότητα σε άλλη του ίδιου Δήμου-από Ρέντη στην Νίκαια εν προκειμένω- Δεν μεταφέρονται π χ άδειες φαρμακείων ταξί κλπ .Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να προηγηθεί γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας.

Γ. Αν νομιμοποιηθεί και υιοθετηθεί αυτή η διαδικασία θα μπορεί η διοίκηση του Δήμου

Να παραχωρεί αυθαίρετα τα ‘’φιλέτα’’ των κοινοχρήστων χώρων κατά βούληση με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αυτήν ακριβώς την ενδεχόμενη συνδιαλλαγή προσπαθεί ο νομοθέτης να δυσκολέψει με τις ρυθμίσεις του ν 4257/2014.

Γι αυτούς τους λόγους ζητάμε την ακύρωση της απόφασης που προσβάλουμε

                                                                                                        26 Απρίλη 2018

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας - Ρέντη                  

Στυλιανός Μπενετάτος

Πήρε τον Α.Π. 35762/12938 (στις 2/5/2018) από το κεντρικό πρωτόκολλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής