ΙΔΟΥ ΟΙ "ΔΙΑΦΟΡΕΣ" ΤΟΥ «ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ» ΟΧΙ & ΤΟΥ «ΕΥΡΩΛΑΓΝΙΚΟΥ» ΝΑΙ

ΙΔΟΥ ΟΙ "ΔΙΑΦΟΡΕΣ" ΤΟΥ «ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ» ΟΧΙ & ΤΟΥ «ΕΥΡΩΛΑΓΝΙΚΟΥ» ΝΑΙ:

 

NAIOXI

 

...