Κι ενώ οι ανάγκες στην καθαριότητα είναι αυξημένες, απορριμματοφόρα επιστρέφονται…

Σε επιστροφή 5 απορριμματοφόρων, τα 2 από αυτά ανοιχτά φορτηγά αναγκάστηκε να προβεί ο Δήμος στην εταιρεία που τα είχε προμηθεύσει. Τα απορριμματοφόρα «αγοράστηκαν» με την μέθοδο leasing για 1.291.500€ και υποχρέωση εξόφλησης σε 5 χρονιά.

Όπως εξήγησε η Διοίκηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε λάθος στον τρόπο που υπογράφτηκαν τα συμβόλαια με την εταιρεία και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει.

Πέρα από το ποια ήταν τα λάθη και το πώς έγιναν κατά την υπογραφή συμβάσεων κλπ. αναφέρουμε κάτι που θεωρούμε σημαντικό: καταγγέλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι παρότι η σύμβαση για την «αγορά» τους υπογράφτηκε 16.07.2014 (Ιούλη 2014) τα οχήματα αυτά «ποζάριζαν» σε διαφημιστικό υλικό πριν τις τελευταίες Δημοτικές εκλογές δηλαδή πριν το Μάη του 2014.