Στόχος τους οι απολύσεις και οι «ελαστικές» σχέσεις εργασίας

Στόχος της κυβέρνησης με τους λεγόμενους επανελέγχους και την «αξιολόγηση», είναι οι απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων αλλά και η βίαιη αλλαγή των εργασιακών σχέσεων.

Με κάθε τρόπο επιχειρούν, εκτός των απολύσεων, την μετατροπή των σταθερών και μόνιμων σχέσεων εργασίας σε αυτές του περιορισμένου χρόνου -2μηνες, 5μηνες, 8μηνες- χωρίς δικαιώματα.

Ταυτόχρονα αξιοποιώντας την μακροχρόνια ανεργία εκατομμυρίων εργαζομένων, θέλουν την υποταγή και την εξοικείωση όλων μας στα σχέδιά τους.

Η τακτική τους είναι γνωστή και παγιωμένη. Το ίδιο επαναλαμβάνουν και με τους ελέγχους των συμβάσεων. Προσπαθούν για μια φορά ακόμα να παρουσιάσουν το μαύρο – άσπρο, όταν ταυτίζουν την πλαστογραφία με τους ελέγχους. Είναι άλλο τα πλαστά δικαιολογητικά και άλλο ο επανέλεγχος των συμβάσεων που ανανεώθηκαν και μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.

Εκτός των άλλων, πάει πολύ πια… Οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις, αυτές που κυβέρνησαν αλλά και κυριάρχησαν στο συνδικαλιστικό κίνημα, που καλλιέργησαν τη ρουσφετολογία αλλά και την ελαστική συνείδηση στους εργαζόμενους, ακριβώς για να τους ενσωματώσουν στην πολιτική και την λογική τους, να παρουσιάζονται ως τιμητές και να καταγγέλλουν τα φαινόμενα που οι ίδιοι δημιούργησαν!!

Αξίζει να σκεφτεί κάθε εργαζόμενος: Θα μπορούσαν να «περνούν» την διαίρεση των εργαζομένων και τον «κοινωνικό αυτοματισμό» αν το δικαίωμα στη δουλειά ήταν εξασφαλισμένο για όλους;