Ενημέρωση για το έργο ανάπλασης των εμπορικών δρόμων Βουρνόβα και Π. Τσαλδάρη (από Π. Ράλλη έως Προύσσης)

Από:

Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Ρέντη

Προς:

Τεχνική Υπηρεσία Νομαρχίας Πειραιά, 2132073733

Αντιπεριφερειάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά, fax 2132073792

Κοινοποίηση:

Δημοτικούς Συμβούλους, μέλη στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης των έργων για τα οποία είχαν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις με την πρώην Νομαρχία Πειραιά. 

Δημοτικό συμβούλιο, όλες οι δημοτικές παρατάξεις

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας – Ρέντη

ΘΕΜΑ:  Διαδικασίες σχετικά με την ανάπλαση της οδού Π. Τσαλδάρη, από Π. Ράλλη έως Προύσσης και της οδού Βουρνόβα, στα πλαίσια του έργου “Aνάπλαση εμπορικών δρόμων Δ. Νίκαιας”

21 Οκτωβρίου 2014

Από τα στοιχεία που μας στείλατε επιβεβαιώνεται ότι  χωρίς ενημέρωση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη έγιναν πάρα πολύ σοβαρές τροποποιήσεις της μελέτης. Ειδικά σε ότι αφορά στην ανάπλαση της Π. Τσαλδάρη η μελέτη έχει αλλάξει εξ’ ολοκλήρου, ενώ από άποψη προϋπολογισμού υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές μειώσεις στο σύνολο, που συνοδεύονται από αυθαίρετους ΑΠΕ και μεταβολές ποσοτήτων που εξίσου αυθαίρετα είναι σχεδόν αδύνατο να παρακολουθηθούν, αφού η εγκεκριμένη μελέτη έχει αλλάξει εκ βάθρων.

Θυμίζουμε πως για την μελέτη ήταν υπεύθυνος ο  πρώην Δήμος Νίκαιας και πως ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την έγκριση της. Έγινε παρουσίαση της στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία ενσωματώθηκαν εποικοδομητικά όλες οι κατά καιρούς παρατηρήσεις της πρώην δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά.  Η μελέτη της Π. Τσαλδάρη έγινε με τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από το γραφείο Ειδικών Συμβούλων του πρώην Δήμου Νίκαιας, σε συνέχεια επαφής με τη σχολή αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, δεδομένου πως το υπουργείο δεν διέθετε προδιαγραφές για παρκοπεζόδρομους. Το αποτέλεσμα είχε αξιολογηθεί ως άριστο, τόσο σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου όσο και σε επίπεδο Νομαρχίας. Έχουμε πολλές παρατηρήσεις και ερωτήσεις σε όλα όσα αναφέρονται στα συνημμένα με την απάντηση σας έγγραφα (π.χ. όσα αναφέρονται από διάφορες πηγές για την απαγωγή των όμβριων υδάτων στην οδό Βουρνόβα είναι τόσο αόριστα, ώστε να καταντάνε ανακριβή – ενώ για άλλα θέματα, όπως οι δενδροφυτεύσεις, δεν δίνονται καν εξηγήσεις). Θεωρούμε όμως πως το πρώτο ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, της εκ βάθρων τροποποίησης της μελέτης δημοπράτησης, δεν ήρθε ΠΟΤΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, όταν ο Δήμος ήταν και παραμένει αρμόδιος για τη μελέτη. 

 

 

Θεωρούμε πως ούτε η πρώην Νομαρχία, αλλά ούτε μεμονωμένες υπηρεσίες του Δήμου, με βάση απόφαση του δημάρχου Νίκαιας – Ρέντη, νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε τόσο σοβαρές αλλαγές χωρίς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναμένουμε απάντηση σας με αναφορές σε όλο το θεσμικό πλαίσιο που αξιολογήσατε πως νομιμοποιεί ανάλογες ενέργειες από πλευράς Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία) Πειραιά και Δημάρχου Νίκαιας - Ρέντη. Εκφράζουμε τη διαφωνία μας για όλες τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί τις οποίες θεωρούμε αυθαίρετες. Ζητάμε το έργο να συνεχιστεί - να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα τεύχη βάσει των οποίων έγινε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του κατασκευαστικού έργου και να αποδοθούν όλα όσα προβλέπονταν στα τεύχη δημοπράτησης στο λαό της πόλης μας.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

και Δημοτικός Σύμβουλος

Στέλιος Μπενετάτος