Προς Περιφέρεια Αττικής: Ένσταση του συνδιασμού ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για το έμβλημα του Δήμου

Ενιστάμεθα κατά της εγκυρότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, με αρ. 107 του 2011. Θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη απόφαση –που σας επισυνάπτουμε- και αφορά το έμβλημα του νέου Δήμου, είναι άκυρη.

 

Προς: Περιφέρεια Αττικής

 

Ένσταση του συνδιασμού ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη κατά της εγκυρότητας της απόφασης 107/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη με βάση τις διατάξεις του Νόμου υπ. αρ. 3852 της 7 ΙΑΝ 2010 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

 

 

Για τη ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ο επικεφαλής του συνδυασμού

 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

 

 

Ενιστάμεθα κατά της εγκυρότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, με αρ. 107 του 2011. Θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη απόφαση –που σας επισυνάπτουμε- και αφορά το έμβλημα του νέου Δήμου, είναι άκυρη.

 

Στο άρθρο 5 παρ. 2 του νέου νόμου 3852/7 ΙΑΝ 2010 που αφορά «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναφέρεται: «Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικίου συμβουλίου τοπωνυμίων, αφού συνεκτιμηθούν  στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία και τη μυθολογία και ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους».

 

Καμία τέτοια διαδικασία δεν ακολουθήθηκε. Δεν υπάρχει, οποιαδήποτε θέση ή γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμίων.

 

Ανεξάρτητα από άλλες σοβαρές ενστάσεις μας, ότι ουσιαστικά με την απόφαση για το νέο έμβλημα, αλλοιώνεται το ιστορικό σύμβολο του Δήμου Νίκαιας, σημαντικό γλυπτό του Ζογγολόπουλου, της δεκαετίας του ’50, αφιερωμένο στη θυσία του «ΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ την 17 Αυγούστου 1944» κατά την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, είναι προφανές ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη για το σήμα του νέου, ισχύοντος νόμου 3852/7 ΙΑΝ 2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ. 2.

 

Θεωρούμε απόλυτα δικαιολογημένη την ένσταση μας, περιμένουμε τις ενέργειες σας.

 

Με εκτίμηση

 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

25 ΜΑΙΟΥ 2011