Νέα δημοτική περίοδος – Δημαιρεσίες

Από την 1η του Σεπτέμβρη αρχίζει η νέα δημοτική περίοδος, μετά τις εκλογές του Μάη 2014.

Η νέα δημοτική ομάδα της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι για το δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας – Ρέντη :

Μπενετάτος Στέλιος, Κατηφές Παναγιώτης, Αγγελινιάδης Γιάννης, Ιωαννίδης Κυριάκος, Καλαποθάκου Βέτα, Μπενετάτος Γεράσιμος

 

Για το τοπικό συμβούλιο Νίκαιας :

Λαζοπούλου Ιωάννα, Τζαφάλιας Δημήτρης

Για το τοπικό συμβούλιο Ρέντη :

Καρίμαλης Θύμιος

Στις δημαιρεσίες που διεξήχθησαν σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 7η Σεπτέμβρη,  αντιπρόσωποι από τη λαϊκή Συσπείρωση εκλέχθηκαν:

Για την οικονομική επιτροπή:  

τακτικός: Κατηφές Παναγιώτης

αναπληρωματική: Καλαποθάκου Βέτα.

Για την επιτροπή ποιότητα ζωής :

τακτικός : Ιωαννίδης Κυριάκος

αναπληρωματικός:  Αγγελινιάδης Γιάννης

Αντιπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την ΠΕΔΑ (Ένωση Δήμων Αττικής) εκλέχθηκε ο Μπενετάτος Στέλιος.