Παλαιστίνη. Πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία στις 21 Σεπτέμβρη