Ένσταση για τη μεταφορά μπαζών στο Σελεπίτσαρι. Αναρμόδια η κοινοπραξία να αποφασίζει τι θα κάνουμε στον τόπο μας

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας

Από:

Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας - Ρέντη

Κοινοποίηση:

1.   Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας – Ρέντη, όλες οι δημοτικές παρατάξεις

2.   Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ)

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά της εγκυρότητας της απόφασης της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Ρέντη στις 3-7-2014 για το θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. GHELLA SPA – ALSTROM TRANSPORT SA.

Eνιστάμεθα κατά της εγκυρότητας της απόφασης της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3-7-2014 για το 12ο θέμα η οποία αναρτήθηκε 7-7-2014 με Α.Π. 45994: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. GHELLA SPA – ALSTROM TRANSPORT SA., με αντικείμενο την ανάπλαση του ανάγλυφου και τη μορφολογική και βλαστητική αποκατάσταση του αργούντος λατομείου «Σελεπίτσαρι», με βάση την υπάρχουσα μελέτη μορφολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης.

 

Το θέμα φαίνεται να αφορά ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, όταν επιδιώκεται να εγκριθεί μια μελέτη που ΔΕΝ πρέπει να συνταχθεί από την εν λόγω εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου ή του ΟΡΣΑ διότι αυτό (σύμφωνα και με τα ισχύοντα μέτρα και σταθμά) αντιβαίνει την αρχή της αμεροληψίας. Όπως φαίνεται και από τη διατύπωση του θέματος, δεν εξηγείται γιατί ζητήθηκε αυτή η μελέτη,από ποιόν, με βάση ποια κριτήρια και βάση ποιάς νομοθεσίας. Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι παραπλανητική. Προωθείται ένα πρωτόκολλο συνεργασίας για να παραχθεί η έγκριση της μελέτης της κοινοπραξίας που, βάσει του έργου που έχει ΗΔΗ αναλάβει, ΔΕΝ επιτρέπεται να συντάξει τη μελέτη ανάπλασης. Ούτε ο Δήμος, ούτε ο ΟΡΣΑ χρειάζονται πρωτόκολλο συνεργασίας με την κοινοπραξία για να παραγγείλουν τα μπάζα και η κοινοπραξία του μετρό να κάνει τις εργασίες που οφείλει να κάνει, αν και εφόσον της ζητηθούν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σαφής.

 

Η μελέτη της κοινοπραξίας ζητήθηκε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση, την αξιολόγηση, την παραλαβή μελετών ανάπλασης από το Δήμο. Ζητάμε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ακυρωθεί γιατί ζητήθηκε, παραπλανητικά, η έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την κοινοπραξία του μετρό όταν στην πραγματικότητα ζητείται να «νομιμοποιηθεί» η μελέτη που έχει συνταχθεί και αναρμοδίως και μεροληπτικά, εις βάρος του Νικαιώτικου και Πειραιώτικου λαού. Η δε μεροληψία ισχύει επί της αρχής.

 

Προκειμένου να μην απορριφθεί η ένσταση μας στη λογική απόρριψης και της προηγούμενης ένστασης για τα λατομεία Καραμπίνη, σημειώνουμε ότι δεν μπορεί να  παρακαμφθεί το ζήτημα του ποιος είναι αρμόδιος να συντάσσει μελέτες. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το ποιος εγκρίνει τις μελέτες (που προφανώς δεν προσγειώνονται από τον ουρανό, αλλά γίνονται από μηχανικούς που στον ΟΡΣΑ όπως και στο Δήμο αναζητούνται με κιάλι), αλλά και ποιος τις συντάσσει. Στη προκειμένη περίπτωση την έχει συντάξει η ίδια η κοινοπραξία! 

 

Θυμίζουμε πως η προσέγγιση στην προηγούμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα, (προσφυγή μας κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα  με Α.Π. 64085/52221 09-12-2013), είναι πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστή.Είναι μη εκτελεστή γιατί ο ΟΡΣΑ είναι αρμόδιος να εγκρίνει την μελέτη ανάπλασης, που ο Γενικός Γραμματέας αποφεύγει να απαντήσει αν είναι νόμιμο να συνταχθεί από την κοινοπραξία που παράγει τα μπάζα του μετρό. Ειδικότερα στην απόφαση του αναφέρεται:«Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι προβλέπεται ειδική διαδικασία για την αποκατάσταση των επίμαχων ανενεργών λατομείων, κατά την οποία απαιτείται η χορήγηση σχετικής έγκρισης μελετών από τον ΟΡΣΑ. Συνεπώς η απόφαση (εννοείται του Δημοτικού Συμβουλίου) δεν επάγεται έννομα αποτελέσματα, στερείται εκτελεστότητας και δεν προσβάλλεται παραδεκτά με προσφυγή.». Ο Γενικός Γραμματέας είπε στις 9/12/2013 τα παραπάνω, όταν στις 20/12/2013 η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας - Ρέντη χρησιμοποιήθηκε για να παράγει πολύ έννομα αποτελέσματα: θετική απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΟΡΣΑ για την μελέτη που είχε συντάξει η Κοινοπραξία για το Λατομείο Καραμπίνη. Η μελέτη ήταν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, έως του σημείου να κινδυνεύει ο οικισμός της Άνω Νεάπολης σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων, τα δε κέρδη της κοινοπραξίας θα ήταν πολλών εκατομμυρίων από το λόφο μπαζών ύψους 35μ..Μετά την κατακραυγή  δημοτών, ολόκληρης της αντιπολίτευσης και 4 ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων, η μελέτη αποσύρθηκε. Σε άλλη περίπτωση θα είχε εκτελεστεί η απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που κατά τον Γενικό Γραμματέα δεν ήταν εκτελεστή (αν δεν εγκριθεί από τον ΟΡΣΑ, ο οποίος την ενέκρινε).

 

Όσον αφορά το Σελεπίτσαρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις μας, που είχαν παρουσιαστεί και σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο:

Α)  Η κοινοπραξία θα έχει κέρδος τουλάχιστον 300.000 € από την εναπόθεση των μπαζών (148.526 τόνοι με κόστος, π.χ., 2€ ανά τόνο)

Β) Η κοινοπραξία θα έχει κέρδος 1.000.000 € περίπου, από την μεταφορά των εκσκαφών στο Σελεπίτσαρι αντί της Μαλακάσας. 7.500 διαδρομές φορτηγών (20τονα) με κέρδος 130€ περίπου για κάθε τέτοια διαδρομή.

Η δε κοινοπραξία κοστολόγησε  σε 117.500€, αυτά που θα διαθέσει για την φύτευση και διαμόρφωση της Γούβας Αδάμ. Είναι προφανές ότι ο Δήμος από αυτή τη συνεργασία «χάνει», δεν αξιοποιεί με πιο επωφελή γι’ αυτόν τρόπο και έργο την κάλυψη αυτής της «γούβας» και επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι η κοινοπραξία είναι αναρμόδια να συντάξει τη μελέτη. Υπάρχει θέμα επί της αρχής.

  

Με την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητείται να νομιμοποιηθεί μία πρακτική που στέκει απέναντι στο λαό της πόλης γιατί επιχειρείται με μία νέα «de facto» πρακτική, όχι μόνο να νομιμοποιηθεί  η υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά οι μεγάλες κοινοπραξίες απροκάλυπτα να κάνουν, όπως και στο παρελθόν, ό,τι θέλουν. Έχουν μπάζα από κάποιο έργο για πέταμα; Διαλέγουν τον τόπο απόθεσης, διαλέγουν τον τρόπο, διαλέγουν την ανάπλαση, ορίζουν τους ποιοτικούς ελέγχους, ορίζουν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. Γενικά, κάνουν ό,τι θέλουν!

 

 

Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Ρέντη και για τους Δημοτικούς Συμβούλους

Γιάννη Αγγελινιάδη

Παναγιώτη Κατηφέ

Χριστόδουλο Αμανατίδη

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης και δημοτικός σύμβουλος,

Στέλιος Μπενετάτος