ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απαλλοτριώσεις που ανακοίνωσε το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ για το Δήμο Νίκαιας

Μετά από πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος το καλοκαίρι σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

(Α.Π. Β1/1972/34131/5-7-2010 Δήμου Νίκαιας προς Υ.ΠΕ.Κ.Α.) φαίνεται πως θα προχωρήσει χρηματοδότηση ύψους ~1.900.000 ευρώ για απαλλοτριώσεις από το «πράσινο ταμείο» για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στην περιοχή εντός σχεδίου στο Δήμο Νίκαιας (Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ ημερομηνίας 31/01/2011). Σε εκκρεμότητα παραμένει η χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ύψους ~900.000 ευρω (ο Δήμος είχε προχωρήσει το 2010 σε διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες δύο ακινήτων).    

Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα προβλήματα έλλειψης χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην απουσία οικιστικής πολιτικής με την οποία η κατοικία αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, είναι ενδεικτικό το υψηλό κόστος των απαλλοτριώσεων όπου οι συντελεστές ανέβαιναν σύμφωνα με τις προτιμήσεις της ελεύθερης αγοράς για το τι σήμαινε ανάπτυξη στην Ελλάδα (οικοδομή) και των συνακόλουθων συντεχνιακών λογικών. Ενδεικτική είναι και η απουσία προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, η μη αξιοποίηση  (για ανάλογους λόγους) του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος με χρηματοδότηση για αυτό το σκοπό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (από το 2009 έχει ξεκινήσει ο κατάφορος υποσκελισμός του) και άλλων φορέων, αλλά και των ίδιων των ΟΤΑ. Χαρακτηριστική παραμένει η οικολογική υποβάθμιση στη ζώνη αναχαίτισης επέκτασης του αστικού ιστού (δηλαδή στη ζώνη που με ήπιες παρεμβάσεις αποτρέπεται η αστικοποίηση και καλύπτονται άλλες ουσιώδεις ανάγκες), με παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της μεγάλης φιέστας. Στη Νίκαια γίναμε μάρτυρες πολυδάπανων ολυμπιακών έργων βιτρίνας (είναι τεράστια τα χρέη για την ελληνική κοινωνία), του σπιτιού της Άρσης Βαρών, της υποτίμησης του τοπικού περιβαλλοντικού στοιχείου και των λαϊκών αναγκών, τοπικά και ευρύτερα, της προκλητικής αδιαφορίας απέναντι σε κάθε προσπάθεια διαλόγου και επαφής.


Καλούμε όλους τους πολίτες που ζουν και εργάζονται στη Νίκαια - Ρέντη να δυναμώσουμε τον αγώνα διεκδίκησης όσων μας ανήκουν.

 

 

                                                                                                                ΝΙΚΑΙΑ- ΡΕΝΤΗΣ 4/2/2011