Καμία άλλη καθυστέρηση στο έργο ανάπλασης της Πλ. Δαβάκη και των πεζοδρομίων της Π. Ράλλη από Δημοκρίτου έως Θηβών.

DavakiTenta
DavakiXorisTenta
DavakiTenta
DavakiXorisTenta
1/2 
start stop bwd fwd

Κάτοικοι, επαγγαλματίες, φορείς της πόλης, να ακυρώσουμε τα σχέδια της δημοτικής αρχής για την πλατεία Δαβάκη. Επιχειρείται να υποβαθμιστεί το ζήτημα της τέντας (του τοπόσημου για το νότιο τμήμα). Έχουμε και τα πεζοδρόμια της Π. Ράλλη ως τη Δημοκρίτου.... 

 

Σε συνέχεια της ένστασης της παράταξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τον Φλεβάρη του 2013 κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε  για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, προχωρήσαμε σε προσφυγή (με ΑΠ 138, 26-4-2013, στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006) κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και επιμένουμε στην ακύρωση της 9/2013 (1η συνεδρίαση της 21-1-2013) απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη γιατί, όπως αποδεικνύουμε, η απόφαση αυτή έχει και τυπικά και ουσιαστικά υφαρπαγή μέσω παραπλανητικής εισήγησης και ανακριβών στοιχείων στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητάμε να έρθει ως θέμα συζήτησης η  ανάπλαση της Πλατείας Δαβάκη και να παρουσιαστούν, αναλυτικά, όλα τα στοιχεία σχετικά με την τέντα. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ακόμη απαντήσει στην προσφυγή, όπως δεν έχει απαντήσει και ο Δήμος. Δεν υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου - η ανάπλαση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ,  ενήμερη είναι και η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. 

 

Η εφελκυόμενη τέντα πρέπει να γίνει όπως προβλέπεται στη δημοπράτηση και όπως αναφέρεται σε όλα τα έντυπα  – δεν υπάρχει δικαιολογία της Δημοτικής Αρχής για την τροποποίηση της μελέτης και καμία δικαιολογία για τις καθυστερήσεις, που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η αρχιτεκτονική μελέτη είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας, από την ειδική αρχιτεκτονική επιτροπή της Πολεοδομίας Πειραιά (ΕΠΑΕ) και από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.  Καμία εισήγηση του Δήμου δεν ήρθε για τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης (μόνο για ΑΠΕ, δηλαδή για τυπικά οικονομικά στοιχεία ώστε το έργο να προχωρήσει) - η δε παρουσίαση της μελέτης απομακρύνθηκε από την κυβερνητική πύλη (μαζί με όλα τα άλλα δημοσιεύματα) όταν ανέλαβε καθήκοντα η δημοτική αρχή με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην είναι ενημερωμένος ή να μην θυμάται τι προβλέπεται να γίνει με την ανάπλαση.  

 

Στο νότιο τμήμα είναι καθημερινή και έντονη η διέλευση και η ανάπαυση των πεζών όλες τις ώρες της ημέρας. Η εφελκυόμενη τέντα σχήματος υπερβολικού παραβολοειδούς δημιουργεί ιδανικές συνθήκες σκίασης και ένα τοπόσημο, ένα σημείο ενδιαφέροντος στο νότιο τμήμα της πλατείας για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου. Η  πλατεία Δαβάκη αποτελεί το  δεύτερο σημαντικότερο χώρο έκφρασης πολιτικών, κοινωνικών κινημάτων και γενικά των μαζικών φορέων της πόλης μας.  

 

Να θυμίσουμε επίσης ότι το τμήμα του έργου που αφορά την Π. Ράλλη δεν έχει ολοκληρωθεί: στα τεύχη  δημοπράτησης του έργου προβλέπεται αλλαγή όλων των πεζοδρομίων μέχρι την οδό Δημοκρίτου.  Στο θέμα των πεζοδρομίων θα επανέλθουμε.

 

Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει για τις καθυστερήσεις. Να ολοκληρωθεί τώρα το έργο που ανήκει στο Νικαιώτικο και Ρεντιώτικο λαό.

 

Νίκαια – Ρέντης, 22 Αυγούστου 2013

 

Δείτε επίσης:

Το φυλλάδιο παρουσίασης της ανάπλασης του 2010 

Την παρουσίαση στη συνοπτική παρουσίαση όλων των έργων

 Το δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων του 2010

Παρουσίαση της ανάπλασης στο περιοδικό του Δήμου "Καλημέρα Κοκκινιά" του 2009 (απόσπασμα - η μελέτη επεκτάθηκε ώστε να καλυφθούν όλα τα πεζοδρόμια μέχρι τη Χαλκηδόνα, την οδό Δημοκρίτου)

Δημοσιεύματα για το έργο ανάπλασης στις εφημερίδες της πρώην Δημοκρατικής Ενότητας έτους 2009 και 2010